Geny BRCA1 i BRCA2
w profilaktyce
i leczeniu nowotworów

Osoby, które odziedziczyły uszkodzoną kopię genu, mają większe prawdopodobieństwo zachorowania na nowotwory, takie jak: rak piersi, rak jajnika, rak trzustki, czy rak prostaty.

Jestem w grupie ryzyka

Dowiedz się więcej

Choruję na nowotwór

Dowiedz się więcej

Co musisz wiedzieć o mutacjach w genach BRCA1/2?

Co to jest
BRCA1/2?

BRCA1 i BRCA2 pełnią bardzo ważną rolę w procesie naprawy DNA, kontroli cyklu komórkowego i zachowaniu stabilności materiału genetycznego.

Geny BRCA1 i BRCA2 są genami, które produkują białka regulujące naprawę uszkodzonego DNA.

Jeśli ulegną mutacji, która wpłynie na ich funkcjonalność, to nie będą mogły wykonywać prawidłowo swojej funkcji, co może być przyczyną powstawania nowotworu1.

01/03

Mutacje w tych genach znacznie zwiększają ryzyko zachorowania na raka jajnika i raka piersi.

Mutacje w genach BRCA1
i/lub BRCA2 występują w:

PRZYPADKÓW
RAKA JAJNIKA2

PRZYPADKÓW
RAKA PIERSI3

02/03

Wczesna identyfikacja mutacji BRCA1 i BRCA2 u każdej chorej na raka jajnika może pomóc pacjentce jak i jej rodzinie.

Ryzyko rozwoju raka piersi
(u kobiet) w ciągu życia1:

POPULACJA
OGÓLNA

MUTACJA
W GENIE BRCA2

MUTACJA
W GENIE BRCA1

03/03

Zidentyfikowanie mutacji genów BRCA1/2 u chorej pomoże przewidzieć prawdopodobieństwo reakcji jej organizmu na leczenie chemioterapią opartą na związkach platyny.

Pomoże też dobrać najbardziej efektywną formę terapii.

Zobacz więcej

Chroń siebie i bliskich

Co musisz zrobić?

Zrób badanie na mutacje w genach BRCA1/BRCA2. Pozwoli to na zapewnienie opieki onkologicznej nakierowanej na wcześniejsze wykrycie raka u członków Twojej rodziny.

Zobacz animację

Dowiedz
się więcej

Dowiedz się czym dokładnie jest BRCA1/2 i co zrobić, aby
zadbać o siebie i bliskich.

 

Referencje:

  1. Welcsh PL, King MC. Hum Mol Genet 2001;10:705-13.
  2. Alsop K. i wsp. J Clin Oncol 2012;30:2654-63.
  3. Nicoletto MO. i wsp. Cancer Treat Rev 2001;27:295-304.
Czy masz mutację?

Dowiedz się, czy jesteś w grupie ryzyka
posiadania dziedzicznej mutacji w genach
BRCA1 i BRCA2, a tym samym posiadasz
podwyższone ryzyko zachorowania
na nowotwór.

Rozpocznij quiz