Czym jest BRCA1 lub BRCA2?

Ludzkie geny BRCA1 i BRCA2 produkują białka, których zadaniem jest naprawa uszkodzonego materiału genetycznego (DNA)19

BRCA w raku jajnika i piersi

Wczesne przeprowadzenie badania genetycznego, może ułatwić podejmowanie odpowiednich decyzji terapeutycznych od samego początku leczenia.

BRCA u osób zagrożonych

Wykrycie mutacji w genach BRCA i BRCA2 u chorej na raka jajnika pozwala na zmniejszenie ryzyka wystąpienia nowotworów u jej bliskich.

Quiz Aktualności

Poznaj najnowsze artykuły dotyczące mutacji w genach BRCA

Kategoria: BRCA u osób zagrożonych

Jestem nosicielką mutacji w genach BRCA1 i/lub BRCA2, jaki to ma wpływ na moją rodzinę?

Germinalne (czyli dziedziczne) mutacje w genach BRCA1 i/lub BRCA2 mogą być przekazywane potomstwu.

Oznacza to, że potomstwo również może być narażone na większe ryzyko zachorowania na raka jajnika, raka piersi, gruczołu krokowego i raka trzustki. Dlatego tak ważne jest zbadanie swojej najbliższej rodziny pod kątem mutacji w genach BRCA1 i/lub BRCA21-7.

 

Referencje:

  1. Pruthi S. i wsp. Mayo Clin Proc 2010;85:1111–20.
  2. Song H. i wsp. Hum Mol Genet 2014;23:4703–9.
  3. Trainer A. i wsp. Int J Gynecol Cancer 2010;20:704–16.
  4. Rebbeck TR. i wsp. N Engl J Med 2002;346:1616–22.
  5. Arie S. BMJ 2014;348:g1179.
  6. Ledermann J. i wsp. Lancet Oncol. 2014; 15: 852-861.
  7. Alsop K i wsp. J Clin Oncol 2012; 30: 2654–63
 

Dowiedz
się więcej

Dowiedz się czym dokładnie jest BRCA1/2 i co zrobić, aby
zadbać o siebie i bliskich.

Czy masz mutację?

Dowiedz się, czy jesteś w grupie ryzyka
posiadania dziedzicznej mutacji w genach
BRCA1 i BRCA2, a tym samym posiadasz
podwyższone ryzyko zachorowania
na nowotwór.

Rozpocznij quiz