Czym jest BRCA1 lub BRCA2

Ludzkie geny BRCA1 i BRCA2 produkują białka, których zadaniem jest naprawa uszkodzonego materiału genetycznego (DNA)19

BRCA w raku jajnika i piersi

Wczesne przeprowadzenie badania genetycznego, może ułatwić podejmowanie odpowiednich decyzji terapeutycznych od samego początku leczenia.

BRCA u osób zagrożonych

Wykrycie mutacji w genach BRCA i BRCA2 u chorej na raka jajnika pozwala na zmniejszenie ryzyka wystąpienia nowotworów u jej bliskich.

Kategoria: BRCA u osób zagrożonych

Co robić z wynikami badań genetycznych?

Takie wyniki są bardzo cenne i być może w przyszłości inne odkrycia pozwolą nam lepiej zinterpretować zawarte w nich dane.

Dlatego wszystkie wyniki genetyczne powinny być przechowywane w bezpiecznym, znanym miejscu tak, aby zarówno pacjentka, jak i jej rodzina mogli je w każdej chwili wykorzystać.

Dowiedz
się więcej

Dowiedz się czym dokładnie jest BRCA1/2 i co zrobić, aby
zadbać o siebie i bliskich.