Czy masz
mutację?

Dowiedz się, czy jesteś w grupie ryzyka posiadania
dziedzicznej mutacji w genach BRCA1 i BRCA2,
a tym samym posiadasz podwyższone ryzyko
zachorowania na nowotwór.

W tym krótkim quizie zadamy 5 pytań dotyczących
historii medycznej Twojej rodziny.

Nie jest to narzędzie diagnostyczne, a raczej
kwestionariusz pomagający określić ryzyko, dzięki
czemu możesz być przygotowany do rozmowy
z lekarzem na temat dalszej oceny osobistej
i rodzinnej historii raka.

Rozpocznij quiz
ONCO/22/07/17_npr
Czy masz mutację?

Dowiedz się, czy jesteś w grupie ryzyka
posiadania dziedzicznej mutacji w genach
BRCA1 i BRCA2, a tym samym posiadasz
podwyższone ryzyko zachorowania
na nowotwór.

Rozpocznij quiz