Dla pacjentki z rakiem jajnika, dla jej rodziny,
dla redukcji ryzyka i wyboru właściwego leczenia.

Wczesne przeprowadzenie badania genetycznego w kierunku nosicielstwa mutacji w genach BRCA1 i/lub BRCA2 u każdej chorej na raka jajnika ma ogromne znaczenie, ponieważ pozwala:

  • Dopasować leczenie do potrzeb pacjentki1
  • Lepiej przewidzieć odpowiedź na chemioterapię1,2
  • Ocenić wskazania do konsultacji genetycznej i/lub badań genetycznych dotyczące członków rodziny3
  • Podjąć kroki zmniejszające ryzyko zachorowania na raka piersi i/lub jajnika u tych zdrowych członków rodziny, u których jest ono rzeczywiście znacznie zwiększone3,4

ZobaczUkryj referencje

  1. Trainer A. i wsp. Int J Gynecol Cancer 2010;20:704–16.
  2. Norquist BM. i wsp. Gynecol Oncol 2013;128:483–7.
  3. Song H. i wsp. Hum Mol Genet 2014;23:4703–9.
  4. Pruthi S. i wsp. Mayo Clin Proc 2010;85:1111–20.