Lista realizatorów „Programu opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika” na lata 2018-2021

Województwo Dolnośląskie

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy,

ul. Leśna 27/29  58-100 Świdnica


Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu,

Pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław 


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu,

ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław 

 

 

Województwo Kujawsko-Pomorskie

 

Centrum Onkologii w Bydgoszczy im. Prof. Franciszka Łukaszczyka,

ul. Dr I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz

 

NZOZ Pracownia Genetyki Nowotworów,

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń

 

 

Województwo Lubelskie

 

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli,

ul. Dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin

 

 

Województwo Lubuskie

 

Prywatna Poradnia Onkologiczna Robert Sibilski,

ul. Wazów 42, 65-001 Zielona Góra

 

 

Województwo Łódzkie

 

SALVE MEDICA Sp. z o.o. Sp. k.,

ul. Szparagowa 10, 91-211 Łódź 

 

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. Mikołaja Kopernika,

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

 

Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”,

ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź 

 


P.P.H.U Genos S.c.,

Strońsko 20a, 98-161 Zapolice

 

 

Województwo Małopolskie

 

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie,

ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków 

 

 

Województwo Mazowieckie

 

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie,

ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa 

 

Europejskie Centrum Zdrowia Otwock Sp. z o. o,

ul. Żytnia 16, lok. c., 01-014, Warszawa

 

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o,

ul. Niklowa 9, 06-110 Siedlce

 

 

Województwo Opolskie

 

SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu,

ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole

 

 

Województwo Podkarpackie

 

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina,

ul. Chopina 2, 35-055 Rzeszów

 

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza,

ul. Ks. J. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów

 

 

Województwo Podlaskie

 

Zakład Patomorfologii i Profilaktyki Onkologicznej Krzysztof Dach,

ul. Piłsudskiego 11a, 18 – 400 Łomża

 

Podlaskie Centrum Medyczne „Genetics” Leśniewicz spółka jawna,

ul. Parkowa 14/84, 15-224 Białystok

 

 

Województwo Pomorskie

 

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne,

ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk

 

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.,

ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk 

 

 

Województwo Śląskie

 

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie,

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice

 

Katowickie Centrum Onkologii,

ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

 

 

Województwo Świetokrzyskie

 

Świętokrzyskie Centrum Onkologii SPZOZ,

ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce

 

 

Województwo Warmińsko-Mazurskie

 

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie,

Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn 

 

 

Województwo Wielkopolskie

 

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów,im. Aliny Pienkowskiej S. A.,

ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań