Znajdź Laboratorium

AstraZeneca
Centrum Onkologii w Bydgoszczy
im. Prof. Franciszka Łukaszczyka
ul. Dr I. Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz
www.co.bydgoszcz.pl
Laboratorium Genetyki Klinicznej
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk
Tel.: 58 349 37 70
www.uck.gda.pl
Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Skłodowskiej – Curie
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice
www.io.gliwice.pl
Zakład Diagnostyki Molekularnej
Świętokrzyskie Centrum Onkologii
ul. Artwińskiego 3
25-734 Kielce
Tel.: 41 367 42 59 I Fax: 41 367 42 60
www.onkol.kielce.pl
Oncogene Diagnostics Sp. z. o. o.
ul. Mogilska 86
31-546 Kraków
Tel.: 12 410-58-73 lub 784-300-407
www.oncogene.pl
Laboratorium Badań Genetycznych Sp. z o.o.
ul. Dobrzańskiego 7
20-262 Lublin
Tel.: 81 476 18 45
www.lbg.com.pl/
SALVE MEDICA NZOZ
ul. Szparagowa 10
91-211 Łódź
www.salvemedica.pl
Centrum Genetyki Medycznej GENESIS
ul. Grudzieniec 4
60-601 Poznań
Tel.: 61 62 63 436
Infolinia: 601 305 306
www.genesis.pl
Wielkopolskie Centrum Onkologii
im. M. Skłodowskiej - Curie
ul. Garbary 15
61-866 Poznań
www.wco.pl/zb
„Innowacyjna Medycyna” Sp. z o.o.
ul. Akacjowa 2
71-253 Szczecin
Warsaw Genomics
Centrum Nowych Technologii UW
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
tel.: +48 22 554 08 22
+48 22 554 08 23
www.warsawgenomics.pl
Synevo Laboratoria Medyczne Synevo Sp. z o.o.
ul. Gdecka 3B
04-137 Warszawa
Tel.: 22 435 32 39
www.synevo.pl
Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Skłodowskiej – Curie
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
www.coi.pl
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Pl. Hirszfelda 12
53-413 Wrocław
www.dco.com.pl

Laboratoria, które wyraziły chęć zamieszczenia danych teleadresowych na stronie www.zbadajbrca.pl

Badania mutacji w genach BRCA1 i BRCA2 można też wykonać w placówkach realizujących Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych (Moduł I):

Lista placówek